Вимушені заощадження

Вимушені заощадження – форма заощаджень, які утворюються через дефіцитний стан споживчого ринку. За хронічного дефіциту споживчих товарів і послуг частина доходів перетворюється на заощадження. Значна частина цих заощаджень акумулюється поза банківською системою, що гальмує інвестиційний процес, підриває мотиви та стимули до високопродуктивної праці, заохочує спекуляцію. В умовах соціальне орієнтованої ринкової економіки вимушені заощадження мають, як правило, тимчасовий характер, оскільки структура виробництва вирішальною мірою визначається структурою платоспроможного попиту. Для командно-адміністративної системи, що базується на високому рівні централізації, директивному плануванні та централізованому розподілі ресурсів, вимушені заощадження як зворотний бік дефіцитності споживчого ринку постійне, стійке явище.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.