Гранична маржа

Гранична маржа – обов'язковий попередній мінімальний внесок при купівлі акцій. Вказує на частку вартості цінного папера, яку можна оплатити позиченими коштами, відсоток ринкової ціни акцій, що встановлюється у законодавчому порядку і запроваджується центральним банком для обмеження спекуляцій на фондовій біржі. Нестримний розвиток спекуляції спричиняє значні сукупні втрати майна громадянами, підприємствами, різними фондами тощо через різке зниження курсів акцій, що їм належать. Це відчутно зменшує сукупні витрати, в т. ч. на інвестиції, підштовхуючи економіку до спаду. Гранична маржа може змінюватися в часі, зокрема зменшуватися (в період низької кон'юнктури, коли виникає необхідність пожвавити фондовий ринок) або збільшуватися для запобігання спекулятивного скуповування акцій.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.