Гарантійне зобов’язання

Гарантійне зобов’язання – 1) письмове свідоцтво, видане гарантом певній особі за виконання нею певних зобов'язань, 2) документ, який підтверджує відповідність якості товару, що представляється або продається, умовам договору про купівлю-продаж, контракту на поставку.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.