Залогове зобов’язання

Залогове зобов’язання – документ, виданий позичальником кредиторові на підтвердження його права у разі невиконання забезпеченого заставою зобов'язання одержати перевагу при задоволенні своїх претензій із вартості заставного майна.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.