Державні казначейські зобов’язання

Державні казначейські зобов’язання – державні цінні папери, які добровільно розміщують серед населення і які засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до державного бюджету та право на отримання фіксованого грошового доходу впродовж усього терміну володіння цим зобов'язанням. Виплата доходу здійснюється щороку за купонами або у разі погашення зобов'язання нарахуванням відсотків до номіналу щорічних виплат, Розрізняють казначейські зобов'язання довго- (випускаються на 5-25 років), середньо- (від 1 до 5) і короткотермінові (до 1 року).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.