Діловодство

Діловодство – ведення документації організації, підприємства, фірми, приймання, заповнення, оформлення й відправлення документів, облік та контроль за їх рухом і виконанням, оновлення документів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.