Дисфункціональний конфлікт

Дисфункціональний конфлікт – конфлікт, через який конфліктуючі сторони (окремі індивіди, групи та ін.) відчувають менше задоволення від роботи, який послаблює стимули до праці і призводить до зниження ефективності діяльності підприємства або організації.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.