Функціональний конфлікт

Функціональний конфлікт – конфлікт, який зумовлює зростання ступеня задоволення від роботи, посилення співробітництва між різними економічними суб'єктами, а отже – підвищення ефективності діяльності підприємства чи організації.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.