Конфлікт

Конфлікт – фаза розвитку суперечності (в т.ч. економічної), в якій сторони конфлікту стають антагоністичними або полярними, заперечують одна одну й переходять у більш розвинуте явище чи процес з якісно новими формами вияву попередніх суперечностей антагоністичні, несумісні інтереси, цінності й цілі між окремими індивідами, колективами, соціальними прошарками, верствами і класами. Вирішення конфлікту відбувається у відкритих суперечливих діях, зіткненнях названих суб'єктів на індивідуальному, колективному, суспільному, міждержавному та інтернаціональному рівнях. Водночас економічні й соціальні конфлікти можуть не проявлятися у відвертих діях, а лише в суперечливих психологічних станах, намірах, настановах, емоційній ворожості тощо. В основі економічних конфліктів – глибинні внутрішні суперечності економічної системи, насамперед основна суперечність суспільного способу виробництва.

 

Методи вирішення економічних конфліктів: 1) створення якісно нових форм руху для попередніх суперечностей, 2) економічні кризи, 3) господарський механізм, передусім діяльність держави, 4) кількісний метод.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.