Державні закупівлі

Державні закупівлі – частина товарів і послуг, вироблених у країні або за кордоном і закуплених урядом державними органами за кошти державного бюджету для гарантованого забезпечення випуску необхідних для країни техніки та устаткування і власного споживання, а також забезпечення споживання населення та утворення резервів. Основними статтями закупівель для власного споживання є закупівля товарів і послуг для військових та цивільних потреб. Так, у США в 1995 державні закупівлі товарів і послуг військового призначення становили 279,3 млрд. дол., а цивільного – 134,8 млрд. дол., у т.ч. устаткування – на 8,5 млрд. дол. (устаткування військового призначення було закуплено на 35,8 млрд. дол.). У 1975 державні закупівлі товарів і послуг у США сягали майже70 млрд. дол., а загальна кількість урядових замовлень на всі види товарів і послуг – 17,7 млн. (у т.ч. військових замовлень на суму понад 48 млрд. дол., а загальна кількість таких замовлень становила 11,5 млн.).

Важливу роль з поміж державних закупівель відіграє закупівля нової техніки й устаткування, які передбачають надання державних замовлень, контроль за їх виконанням і методи управління, а отже, охоплюють цикл «наука-виробництво-споживання». Найважливіші етапи цього циклу: 1) проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, 2) створення дослідно-експериментальних взірців нової техніки або виробу, 3) створення і вдосконалення експериментального взірця, 4) обґрунтування ідеї чи концепції науково-технічної проблеми та методів її вирішення, 5) обґрунтування контракту, 6) інженерно-технічні розробки, в т. ч. початок експериментального виробництва і створення випробувального взірця, 7) серійне виробництво, 8) експлуатація нової техніки, й обслуговування. Держава вимагає при цьому, щоб кожний наступний етап починався лише після завершення попереднього, що дає можливість використовувати різні форми контрактів, підвищує відповідальність фірм-підрядників, обмежує можливості науково-технічних та фінансових прорахунків. Державні закупівлі досить ефективне при створенні нових взірців техніки й технологи в пріоритетних галузях народного господарства.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.