Дериватив

Дериватив – будь-який фінансовий актив, вартість якого формується і визначається залежно від вартості основного активу. Дериват – один із нових, досить поширених фінансових цінних паперів, які випускають в обіг фірми, що діють на фінансовому ринку. Як дериват часто виступають, наприклад, опціони з придбання цінних паперів якої-небудь фірми валютні опціони, що гарантують купівлю (продаж) валюти в майбутньому за курсом, встановленим сьогодні. Дериват – похідні цінні папери, що утворюють зростаючий сегмент на ринку цінних паперів. Дериват – важлива частина спекулятивних операцій та угод, тому їх поширення викликає певну стурбованість і занепокоєння державних органів регулювання фондового ринку. Хоча теоретично деривати мають сприяти поліпшенню управління ризиками, у практиці вони нерідко стають дестабілізуючими факторам фінансової системи. Тому контролю за дериват в усіх країнах світу надається значна увага.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.