Двофакторна модель економічного зростання

Двофакторна модель економічного зростання – модель економічного зростання, за якої валовий внутрішній продукт створюють лише праця і капітал (засоби виробництва). Ця модель є спрощеною, оскільки не враховує інші фактори економічного зростання, зокрема науково-технічний прогрес.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.