Економіко-математичні моделі

Економіко-математичні моделі – опис економічних явищ і процесів, об'єктів, що досліджуються за допомогою математичного апарата, передусім математичних рівнянь, співвідношень.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.