Експерт

Експерт – фахівець, який володіє спеціальними знаннями і якого підприємства, компанії, організації або державні органи залучають до дослідження, консультування, обґрунтування висновків, пропозицій та проведення експертиз.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.