Використання можливостей експертизи голографічних захисних елементів у боротьбі зі злочинністю

Захист цілого ряду документів від підробок завжди був одним з найважливіших завдань у будь-якому суспільстві у всі часи. У сучасному світі будь-яка держава світу не може повноцінно функціонувати без цінних паперів та без визначеної сукупності важливих документів (паспорти, посвідчення, дипломи тощо) які підлягають обов’язковому захисту. Держава зацікавлена у тому, щоб дана категорія документів виготовлялася централізовано, під контролем держави і не підлягала підробці. Тому дані документи виготовляються зі спеціальними засобами захисту від фальшування.

Особливістю українського ринку до 2000 року була відсутність надійного вітчизняного механізму захисту від підробок і піратства. Втрати України від незаконного обороту товарів і підробок документів за оцінкою фахівців становила більше 3 млрд. грн. щорічно. Аналіз ринку сьогодні показує, що фальсифікована та нелегальна продукція заповнили більше 50% внутрішнього ринку України, а для деяких видів товарів цей показник досягає 80-90%.

В Україні з 1 січня 2001 року з метою підвищення рівня національної безпеки, запобігання розповсюдженню контрафактної продукції та підробці документів, сприяння захисту українського ринку від неякісних товарів Указом Президента України від 15.11.2000 №1239 “Про захист документів і товарів голографічними захисними елементами” запроваджено захист документів і товарів голографічними захисними елементами відповідно до переліку документів і товарів, які підлягають захисту голографічними захисними елементами, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

Сучасні поліграфічні та комп'ютерні технології стали загальнодоступними, і дозволяють легко копіювати зовнішній вигляд будь-якого документа, у тому числі і акцизної марки. Навіть найскладніші поліграфічні методи захисту не в змозі самостійно забезпечити належний рівень захисту від підробок.

Все це обумовило впровадження такого ефективного методу захисту, як голографічний захист. Застосування голографічних захисних елементів для захисту від підробки товарів і документів на сьогодні вважається одним з найбільш дієвих, надійних та ефективних засобів боротьби з контрафактною продукцією та набуло значного поширення у світі.

Сукупність таких засобів захисту постійно удосконалюється, оскільки злочинці дуже зацікавлені у підробці багатьох важливих необхідних документів і підвищують свою майстерність та винахідливість. Тим більше, що бурхливий розвиток кольорової копіювально-розмножувальної та оргтехніки призводить до того, що до рук фальсифікаторів та шахраїв потрапляють доступні та ефективні засоби несанкціонованого відтворення документів. Таким чином, кількість та якість підробок зазначеної категорії документів з кожним роком зростають, що ускладнює роботу експертів-криміналістів і вимагає постійного підвищення їхнього професійного рівня.

Голографічним елементом є матеріальний об’єкт з тонкошаровою структурою, який створюється з метою формування (відновлення) записаного на ньому зображення шляхом інтерференції та дифракції світла, що відбивається. У свою чергу, голографічний захисний елемент (ГЗЕ) – це голографічний елемент, призначений для маркування носіїв інформації, документів і товарів з метою підтвердження їх справжності, авторства тощо, виконаний з використанням технологій, що унеможливлюють його несанкціоноване відтворення.

Для виготовлення голограми застосовують цілий ряд дуже складних і точних процесів, зокрема, лазерну інтерфераційну фотореєстрацію об'єкта, Фур'є - кодування, комп'ютерний синтез, растровий запис. На одну голограму можна записати десятки зображень, створити тривимірні зображення зі стереоскопічними і об'ємними ефектами, цілим рядом ефектів руху і інтенсивними кольорами райдуги, які є складовими частинами білого кольору. В залежності від освітлення ми бачимо різні орнаменти, кольори і зображення. Комплексна структура і безмежні можливості використання голографії – утворюють надійний захист від підробок.

Можливими способами підробки голограм є: фальсифікація або імітація (заміна оригінальної голограми голограмою з подібним логотипом), гальванічне копіювання дифракційної мікроструктури, контактне копіювання, двоступеневе копіювання голограми, виготовлення голограми за заданим логотипом. Кожен з перелічених способів підробки має свої характерні особливості, які відбиваються в голограмі і можуть бути виявлені у процесі експертного дослідження.

Предметом експертизи голограм є встановлені фактичні дані, пов'язані з виготовленням та використанням голограм, отримані на основі спеціальних знань у галузі техніко-криміналістичного дослідження голограм і проміжних продуктів голографічного виробництва в передбаченому кримінальним процесуальним законодавством порядку.

Об'єктами експертизи є ГЗЕ, голограми, які використовуються як засоби контролю, іміджеві, образотворчі голограми та проміжні продукти голографічного виробництва, такі як програмне забезпечення, фотошаблони та макети, первинні голограми, рельєфно-фазові голограми-оригінали, майстер-матриці, металеві матриці для тиражування голограм.

Практика експертного дослідження показала, що в Україні основний метод підробки голограм (виявлений на даний час) – фальсифікація, тобто підміна оригінальної голограми подібною.

У процесі дослідження голограм вирішуються ідентифікаційні, класифікаційні та діагностичні задачі.

В експертній практиці найчастіше вирішуються питання ідентифікації голограм та встановлення і порівняння захисних властивостей різних ГЗЕ. Дослідження голограм проводиться в три етапи. На першому етапі здійснюється візуальний контроль, на другому – мікроскопічне дослідження їх мікроструктури і на третьому – вимірювання оптичних параметрів. На кожному з етапів дослідження встановлюються фактичні дані про ГЗЕ, які в комплексі дозволяють вирішувати поставлені питання.

Найчастіше виконується візуальний контроль голографічних захисних елементів. Для контролю голограми робоче місце оператора оснащується джерелом направленого світла потужністю 60-100 Вт і лупою з 6-8-кратним збільшенням. При проведенні дослідження не допускається дифузне освітлення голограми.

Контроль голограми проводиться візуально – шляхом порівняння контрольованої голограми з голограмою-зразком або її технічним описом. Особливу увагу при контролі слід звернути на: відповідність логотипів голограм; відповідність кутів огляду відновленого голограмою зображення; дифракційну ефективність голограми (яскравість зображення); наявність на голограмі зображення дефектів, голографічного «шуму»; товщину голограми, точність суміщення голограми з предметом, який підлягає захисту; наявність дефектів у вигляді надривів, пошкоджень рельєфного шару та країв голограми; структуру матеріалу, з якого виготовлена голограма.

Надалі проводиться дослідження оптичних параметрів голограм, бо структура голограми часто не дозволяють однозначно ідентифікувати голограму за допомогою візуального та мікроскопічного дослідження. Тому для ідентифікації голограм здійснюється контроль групи оптичних параметрів.

Контроль оптичних характеристик голограми проводиться в когерентному світлі. При цьому контролю підлягають такі параметри: кути дифракції, середня дифракційна ефективність у першому порядку дифракції, розміри та взаємне розташування щілин райдужних голограм, а також здійснюється відновлення прихованого зображення або зчитування закодованої інформації. Комплекс оптичних параметрів голограми можна об'єднати в ідентифікаційну карту голограми.

Приховане та закодоване зображення голограми виявляють у когерентному світлі. Аналогічно може бути відтворена і закодована інформація за наявності декодуючого елемента. За відсутності або невідповідності декодуючого елемента елементу, що вико¬ристовувався при записі голограми, відтворення закодованої інформації з голограми неможливе.

Схема та повнота дослідження вибирається в кожному окремому випадку залежно від способу виготовлення голограми та встановлених співпадаючих та відмінних ознак.

На завершення слід зазначити, що наведена загальна схема дослідження голограм дозволяє достовірно виявляти підробки, а також, у більшості випадків, і технологічну схему їх виготовлення.

Джерело: Меженський А.О. «Використання можливостей експертизи голографічних захисних елементів у боротьбі зі злочинністю»