Сучасні засади комплексного використання різнопрофільних спеціалістів і науково-технічних засобів при розслідуванні злочинів

Сьогодні простежується стійка тенденція залучення до участі у проведенні слідчих дій спеціалістів у різних галузях знань (криміналістів, автотехніків, пожежотехніків, біологів та ін.). Це дає можливість на початковому етапі розслідування оперативно одержувати інформацію про те, чи є місце виявлення трупа місцем скоєння злочину, і якщо не є, то здійснювати діагностику і давати докладну характеристику передбачуваної ділянки місцевості, на якій відбулася злочинна подія; проводити моделювання окремих обставин злочину, установлювати механізм скоєння злочину, характер переміщення тіла потерпілого, вид контактування, маршрути проходження учасників події злочину, кількість осіб, що брали участь у переміщенні тіла, напрямок переміщення, позу людини в момент слідоутворення й ін.

Коло спеціалістів, яких залучають до участі в слідчій дії, найчастіше визначається характером слідчої дії, об'єктами, що підлягають виявленню і дослідженню, і вимогами закону. “Однак запрошення спеціалістів різних галузей знань зумовлено не тільки наявністю певних об'єктів (труп, транспортний засіб), що вимагає використання конкретних спеціальних знань, якими повною мірою не володіє спеціаліст-криміналіст широкого профілю, але і необхідністю комплексного використання цих знань для успішного вирішення поставлених завдань”.

Питання формування слідчо-оперативних груп регламентовані відомчими нормативними актами. Зокрема, наказом МВС від 04.10.2003 р. № 1155 затверджено Інструкцію з організації реагування органів внутрішніх справ на повідомлення про злочини, інші правопорушення та події. Відповідно до п. 5.1. цієї Інструкції для забезпечення реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення та події у всіх ГУМВС, УМВС, МРЛО територіальних управліннях міліції (ТУМ) формується не менше двох слідчо-оперативних груп – основна та додаткові. У разі необхідності організується чергування СОГ також у підпорядкованих МРЛО та ТУМ підрозділах – територіальних, міських і селищних відділах (відділеннях) міліції, лінійних відділеннях тощо. До складу СОГ ГУМВС, УМВС та міських управлінь включаються працівники структурних підрозділів: слідчого, дізнання, кримінального розшуку, по боротьбі з організованою злочинністю (БОЗ), по боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів (БНОН), кримінальної міліції в справах неповнолітніх (КМСН), державної служби по боротьбі з економічними злочинами (ДСБЕЗ), науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (НДЕКЦ), адміністративної служби міліції, ДАІ та інших (п. 5.3.). У МРЛО, ТУМ та підпорядкованих їм підрозділах СОГ формуються в числі слідчих, дізнавачів, експертів-криміналістів, оперуповноважених кримінального розшуку, БНОН, КМСН, ДСБЕЗ, кінологів із службово-розшуковими собаками (п. 5.4.). Слідчо-оперативні групи чергують цілодобово (п. 5.12.) для забезпечення оперативних виїздів на місця подій, незалежно від часу доби і місця виявлення ознак злочинної діяльності (у межах території, що обслуговується,). Однак практика показує, що з усіх спеціалістів постійно знаходиться в складі СОГ тільки спеціаліст-криміналіст. Залучення ж спеціалістів – представників інших галузей знань найчастіше пов'язано з певними труднощами, навіть якщо вони є штатними співробітниками державних судово-експертних установ. Такі співробітники фізично не можуть постійно знаходитися в складі СОГ з тієї причини, що їх мало. Якщо ж виникає необхідність їх залучення до участі в слідчій дії, особливо в неробочий час, вони можуть викликатися з дому і включатися до складу вже діючої СОГ.

В.В. Винниченко, ділячись власним досвідом, радить слідчим скласти список фахівців, на допомогу яких слід спиратися в роботі. П.П. Іщенко пропонує створювати “штат” обізнаних осіб не окремими слідчими, а централізовано, при кожному слідчому підрозділі. Сюди, на його думку, має увійти інформація не тільки про педагогів, психологів, інженерів та інших обізнаних осіб, що працюють не в експертних установах, а й про співробітників судово-експертних установ МВС, МЮ, МОЗ України, із зазначенням їхніх адрес і телефонів. Вважаємо, що з метою більш ефективної взаємодії з фахівцями керівникам слідчих підрозділів слід укласти договори з ними або керівниками установ, де вони працюють, із зазначенням усіх нюансів, пов'язаних із залученням спеціалістів до участі в слідчих діях.

Сьогодні в розпорядженні слідчих і співробітників експертних підрозділів, що беруть участь у проведенні слідчих дій як спеціалісти, є досить могутній арсенал сучасних науково-технічних засобів. Це слідчі валізи, цифрова фототехніка, різні освітлювальні прилади тощо. Однак існуючий рівень організації підготовки та виїзду до місця проведення слідчих дій не дозволяє належним чином реалізувати їхні потенційні можливості. Особливо це стосується огляду місця події, у ході якого виявляється і вилучається основна маса слідової інформації.

Дана проблема постійно знаходиться в полі зору практиків і вчених-криміналістів. Так, Р.С. Бєлкіним і В.Г. Гончаренком було запропоновано створювати депо технічних засобів, що дозволило б поліпшити якісно і кількісно арсенал науково-технічних засобів слідчого, утримувати їх завжди в повній готовності, підбирати для проведення кожної конкретної дії найкращий варіант. Висловлена пропозиція становить інтерес, і в підрозділах УМВС України в Луганській області неодноразово здійснювалися спроби створення таких “депо” при чергових частинах міськрайорганів. Однак, як показала практика, через безініціативність слідчих науково-технічні засоби виявилися їм просто непотрібними. У ході проведення слідчих дій НТЗ, за рідкісним винятком, застосовувалися тільки у випадках залучення спеціалістів-криміналістів. До того ж так і не вдалося забезпечити належну збереженість НТЗ, особливо видаткових матеріалів.

У зв'язку з цим, на нашу думку, науково-технічні засоби мають бути зосереджені в одних руках, а саме – в експертно-криміналістичних підрозділах.

Залишається проблемою доставка учасників СОГ і відповідних комплектів НТЗ до місця проведення слідчих дій. Відповідно до п. 9 Наказу МВС України від 04.10.2003 р. № 1155 “Про вдосконалення реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення і події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ” СОГ забезпечують автотранспортом чергові частини ОВС із розрахунку один автомобіль на кожну слідчо-оперативну групу. При цьому треба суворо дотримуватися термінів прибуття на місце події. Але, як свідчить практика, за такої організації досить часто виникають незручності з доставкою відповідних НТЗ на місце проведення слідчої дії, що негативно впливає на хід розслідування злочинів.

Нині, крім автотранспорту чергових частин, правоохоронними органами України для цих цілей використовуються пересувна криміналістична лабораторія (ПКЛ) і пересувна вибухотехнічна лабораторія (ПВТЛ). На жаль, централізованого виробництва таких комплексів у нашій країні не налагоджено. Тому ПКЛ і ПВТЛ комплектуються силами підрозділів експертної служби МВС України на базі мікроавтобусів “Газель”, а також інших модифікацій імпортного виробництва. Єдиних рекомендацій щодо оснащеності ПКЛ і ПВТЛ також немає, хоча типові моделі існують.

Основними завданнями ПКЛ є:

 1. своєчасне транспортування науково-технічних засобів до місця провадження слідчої дії;
 2. забезпечення виїзду учасників слідчої дії на місце її проведення;
 3. використання приміщення ПКЛ для провадження процесуальних дій із застосуванням техніко-криміналістичних методів, фіксації їх ходу і результатів;
 4. проведення попередніх досліджень предметів, документів, слідів.

На жаль, ПКЛ є тільки в підрозділах НДЕКЦ при УМВС України в областях і обласних прокуратурах і тому задіюються, як правило, тільки для виїздів на місця тяжких і резонансних злочинів. У цьому зв'язку цілком прийнятна пропозиція В.В. Бірюкова про створення, крім ПКЛ, спеціалізованих автомобілів з комплектами науково-технічних засобів, що знаходилися б в оперативному підпорядкуванні чергового по міськрайоргану і призначалися для створення належних умов для роботи всіх учасників слідчої дії, а не визначеної категорії, нехай навіть найкваліфікованіших співробітників. Такий автомобіль можна було б назвати “мобільним комплексом науково-технічних засобів для слідчо-оперативної групи” (МКСОГ).

Сам автомобіль має перебувати в оперативному підпорядкуванні чергової частини кожного міськрайоргану, а науково-технічні засоби, які знаходяться в ньому, – на балансі територіальних підрозділів НДЕКЦ. Співробітники даної служби повинні у міру необхідності комплектувати їх видатковими матеріалами, стежити за справністю науково-технічних засобів, і нести відповідальність за їх працездатність. Відповідальність же за збереженість науково-технічних засобів і повноту їх застосування в ході проведення слідчих дій повинна бути покладена на спеціаліста-криміналіста, який входить до складу слідчо-оперативної групи.

На МКСОГ можуть бути покладені такі основні завдання:

 • забезпечення оперативного виїзду учасників слідчо-оперативної групи до місця проведення слідчої дії;
 • доставлення науково-технічних засобів до місця проведення слідчих дій, та їх використання для роботи з вилученими слідами;
 • складання процесуальних документів тощо.

Мобільний комплекс науково-технічних засобів для слідчо-оперативної групи, на нашу думку, повинен комплектуватися таким чином, щоб будь-який спеціаліст (криміналіст, автотехнік, пожежотехнік, біолог тощо), включений до складу СОГ, навіть у розпалі слідчої дії, міг би знайти там усі необхідні для належного виконання своїх обов'язків науково-технічні засоби.

У салоні автомобіля, на базі якого передбачається обладнання мобільного комплексу для слідчо-оперативної групи (МКСОГ), варто передбачити два відсіки. Перший призначається для роботи слідчого (складання процесуальних документів, опитування потерпілих і свідків тощо), – другий для роботи спеціалістів (у першу чергу криміналістів) по попередньому дослідженню слідів, що вилучаються, роботи з банками даних і т. ін. Крім того, у МКСОГ повинно бути обладнано не менше п'яти посадкових місць, без урахування місця водія, для розміщення слідчого, спеціаліста, оперативного співробітника і двох понятих.

На даху автомобіля слід установити багажник із кронштейнами для кріплення фото або відеоапаратури, а також освітлювальних приладів, і майданчик для виконання фотозйомки і відеозапису з верхньої точки. Автомобіль доцільно обладнати блимавкою і нанести напис “Міліція – слідчо-оперативна група”.

У салоні потрібно установити спеціальні шафи і шухляди, у яких розмістити:

 1. Комплекти науково-технічних засобів спеціаліста-криміналіста:
  • уніфікований комплект для огляду місця події “ВК-1”, серійний випуск яких налагоджено в Україні;
  • одорологічна валіза (портфель). Зважаючи на те, що в Україні серійний випуск одорологічних комплектів поки-що не налагоджено, а в літературі пропонуються різні варіанти їх комплектації, на наш погляд найбільш оптимальною і тому прийнятною є модель одорологічної валізи, запропонована В.Д. Басаєм;
  • мобільна лабораторія “Регула мод. 8002”, призначена для експертно-криміналістичної оцінки дійсності документів, грошових знаків і документів у польових умовах. Дана лабораторія з успіхом може застосовуватися для попереднього дослідження і багатьох інших об'єктів. Розміщується в невеликій валізі. До складу комплекту входить: LCD монітор; джерело УФ – освітлення (365нм); телевізійна спектральна лупа мод.4007; лупа мод.1003; мікроскоп 20х; столик з підсвічуванням; магнітоскоп; ліхтар; акумулятор; панель керування; набір канцелярських приналежностей.
 2. Комплекти науково-технічних засобів для спеціалістів в інших галузях знань:
  • комплекти для огляду місць пожежі (валіза пожежного “ВП-1”);
  • комплект для огляду місць дорожньо-транспортних пригод. Як уніфіковані комплекти у ході оглядів місць подій за фактами ДТП використовуються валізи автоінспектора. Вміщені у них науково-технічні засоби поділяються на дві групи: 1) для огляду місця події; 2) для перевірки технічного стану автотранспорту.
  • Наявність таких комплектів буде особливо корисною у випадках, коли для участі в проведенні слідчої дії в якості спеціалістів будуть залучені особи, що не є співробітниками судово-експертних закладів. Якщо ж такі спеціалісти відсутні, дані комплекти науково-технічних засобів може застосовувати спеціаліст-криміналіст.
 3. Фотографічні й аудіовізуальні засоби:
  • цифрову фотокамеру. Застосування цифрових фотокамер істотно знижує витрати часу на одержання фото зображень, а також підвищує їхню інформаційну ємність. Наприклад, цифрові фотокамери Canon Power Shot S80 дозволяють робити зйомку з розрішаючою спроможністю 8000000 dpi. Таким чином, на сьогодні якість цифрових фото зображень практично не поступається традиційним. З урахуванням викладеного МКСОГ варто укомплектувати цифровою фотокамерою рівня не нижче Canon Power Shot S80 яка має об’єктив 28-100 мм (еквівалент 35 мм камери), світлосила F2,8-F5,3; ЗУМ оптичний - 3,6х, цифровий 4х (14х при комбінації оптичного і цифрового зуму); фокусування TTL, точечне автофокусування (у будь-якій позиції), покадрова, безперевна, ручний вибір за допомогою автофокусування/ автоекспозиції по флексизоні, допоміжний промінь світла для автофокусування при слабкому освітленні. Спалах - авто, примусове спрацювання, спалах відключений, синхронізація при тривалій витримці (по передній і задній шторці затвору), зменшення ефекту червоних очей, компенсація експозиції при фотографуванні зі спалахом ± 2 EV з кроком 1/3, дальність дії – 55 см – 4,2 м. Пам'ять 32МБ, підключення USB, живлення Li-lon NB -2 LH/NB-2L, мережевий адаптер АСК-DC20;
  • цифрову відеокамеру. Наприклад, співробітники НДЕКЦ при УМВС України в Луганській області з успіхом застосовують малогабаритні відеокамери PANASONIC NV-VZ9EN/EU; NV-VZ10EN/ENH/A; NV-RZ9EN/ENC/EU; NV-VZ10EN/A та ін. Усі камери даного класу мають можливість фіксації інформації в умовах повної темряви, без освітлення. У цьому режимі відеокамера випромінює інфрачервоне проміння, що дозволяє фіксувати об'єкти, невидимі неозброєним оком. Убудований сенсор руху, керуючий функцією запису, дозволяє починати запис автоматично, якщо буде виявлений будь-який рух у зображенні. Існує можливість трансфокації голосу, що дозволяє отримувати гучніший і чіткіший запис голосів людей, які знаходяться вдалечині, за допомогою акцентування частотного діапазону людських голосів відповідно до положення трансфокації об'єктива відеокамери. Камери NV-VZ10 мають сенсор дистанційного керування, що дозволяє керувати операціями запису без безпосереднього контакту з відеокамерою. Використання таких відеокамер дало можливість істотно підвищити якість фіксації криміналістично значущої інформації при проведенні слідчих дій;
  • штатив;
  • набір масштабних лінійок;
  • відеомагнітофон;
  • малогабаритний телевізор. Відеомагнітофон і телевізор необхідні для демонстрації відзнятого відеозапису слідчої дії її учасникам, що передбачено ч. 2 ст. 852 КПК України, а також для перегляду відеофонограм, вилучених у ході проведення слідчих дій.
 4. Акустичні засоби:
  • цифровий диктофон;
  • аудіо магнітофон. Дані засоби можуть бути використані для фіксації ходу проведення слідчої дії, демонстрації отриманих фонограм його учасникам (ч. 3 ст. 851 УПК України), прослуховування аудіо фонограм, вилучених у ході проведення слідчих дій.
 5. Комп'ютерні засоби:
  • портативний комп'ютер з лазерним принтером, сканером і набором офісних і спеціальних програм;
  • копіювально-множний апарат;
  • пристрій безбарвникового дактилоскопування.
 6. Пошукові аналітичні засоби: прилади нічного бачення; джерела ультрафіолетового освітлення; портативні установки рентгенівського і лазерного випромінювання; тепловізор; металошукачі індукційного типу, тощо.
 7. Пошукові прості засоби: механічні щупи; магнітний підйомник; трупошукачі; ручний бур; трал (для пошуку предметів у водоймі), і ін.
 8. Допоміжні засоби:
  • засоби зв'язку: мобільний телефон;
  • освітлювальні засоби: два освітлювачі, типу “Світло-500” або “Світло-1000”; кабель, для підключення до електромережі; електричні ліхтарі зі змінними елементами; електричний генератор;
  • пакувальні матеріали: матеріали, призначені для упакування виявлених об'єктів різного походження, трупів, слідів запаху людини, і т. ін.
  • набір слюсарних, плотницьких і шанцевих інструментів;
  • бібліотеку довідкової літератури. Довідкову літературу доцільніше розмістити в пам'яті комп'ютера в електронному вигляді, що дозволить заощадити місце в салоні. Причому, у такому вигляді довідкова інформація може бути розміщена в обсязі, у десятки разів перевищуючі традиційні довідники і каталоги, що дозволить вирішити проблеми інформаційного забезпечення слідчих дій. Причому довідкова література повинна задовольняти потреби слідчого, а також спеціалістів – представників різних галузей знань (криміналіста, автотехніка, пожежотехніка, біолога й ін.). Документацію так само можна вести в електронному вигляді, з періодичним роздрукуванням необхідних даних;
  • інші засоби: холодильник, для збереження швидкопсувних речових доказів; мегафон; пристосування для огородження місця проведення слідчої дії; брезентова накидка для захищення трупа і виявлених слідів у негоду; гумовий човен; рукавички гумові та діелектричні; медичну аптечку, тощо.

Примітки:

Dpi – Умовна позначка розрішаючої спроможності зображення;

ДНДЕКЦ – Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр;

КОП – Комплекс оперативних перевірок;

МКСОГ – Мобільний комплекс науково-технічних засобів для слідчо-оперативної групи;

МОЗ – Міністерство охорони здоров’я;

МЮ – Міністерство юстиції;

НДЕКЦ – Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр;

НТЗ – Науково-технічні засоби;

ПВТЛ – Пересувна вибухотехнічна лабораторія;

ПКЛ – Пересувна криміналістична лабораторія;

СОГ – Слідчо-оперативна група.

Джерело – глава з монографії:

Коваленко В.В. Застосування науково-технічних засобів спеціалістами при проведені слідчих дій: Монографія. МВС України, Луган. держ. університет внутрішніх справ – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2007. – 208 с.