Зелена карта

Зелена карта – 1) угода про взаємне визнання страхового покриття цивільної відповідальності власників засобів автотранспорту та про надання взаємної допомоги щодо врегулювання збитків, які виникають у міжнародному автотранспортному сполученні, 2) свідоцтво про надання права на проживання у США за певних умов.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.