Платіжна картка (банківська платіжна картка – БПК)

Платіжна картка (банківська платіжна картка – БПК) – це документ на носії електронної інформації у вигляді пластикової картки, що випускається кредитно-фінансовими установами. Цей документ надає можливість його пред’явнику отримувати без оплати у готівковій формі товари та послуги, в т.ч. отримання через банківські установи готівки, та підтверджує особам, які надають ці товари і послуги, що оплата їх вартості буде здійснена з рахунків у банківських установах.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.