Наперед оплачена платіжна картка

Наперед оплачена платіжна картка – це платіжна картка, яка дає змогу виконувати операції в межах витратного ліміту, зазначеного в ній, а перерахування коштів за операції здійснюється з консолідованого рахунку банку, на якому обліковуються кошти, внесені клієнтами. Ідентичний термін – «електронний гаманець».

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.