Золоте забезпечення

Золоте забезпечення – запас золота, який належить державі. Зберігається у центральному (національному) банку країни і призначений для покриття банківської емісії, забезпечення стабільності національної валюти, здійснення міжнародних платіжних розрахунків та інших зобов'язань держави. У процесі еволюції грошових систем роль золотого забезпечення змінювалася. В епоху золотого стандарту золотий запас виконував насамперед функцію забезпечення стабільності кредитно-паперових грошей. У той період центральні банки рідко створювали резерви іноземних валют. У 1913 резерви іноземної валюти капіталістичних країн становили лише 0,8 млрд. дол. У США до 1968 федеральні резервні банки повинні були зберігати золотий запас у розмірі, не менш як 25% від суми випущених в обіг банкнот. Таку ж частку вони зобов'язані були тримати для забезпечення поточних рахунків. З крахом золотого стандарту роль золотого запасу в забезпеченні стабільності внутрішнього грошового обігу в більшості розвинутих країн світу істотно зменшилася через припинення обміну банківських білетів на золото. Проте золото завжди можна реалізувати на ринках золота й отримати валюту. Цьому сприяє тенденція підвищення ринкових цін на золото тривалий час, незважаючи на коливання їх вбік підвищення чи зниження. Вагомішу роль у забезпеченні стабільності внутрішнього грошового обігу відіграє золотий запас для слаборозвинутих країн (у т.ч. для України). В епоху золотого стандарту внутрішній і міжнародний обіги були нерозривно пов'язані, становили єдиний процес обігу повноцінних металевих монет. Поступове одержавлення монетарного золота призвело до припинення використання у приватному бізнесі (в цьому випадку – бізнесі за межами державного сектора) повноцінних металевих монет для здійснення міжнародних платежів. Цьому перешкоджало й те, що всі операції з золотом підлягали спеціальному оподаткуванню. Тому з часом золото дедалі менше використовувалося для здійснення міжнародних платежів. Ця роль закріплювалася за іноземними валютами та грошовими одиницями міжнародних економічних організацій. Проте золото виконує цю функцію опосередковано через продаж його на ринках золота й отримання іноземних валют.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.