Ідентифікація

Ідентифікація – 1) встановлення відповідності реального об'єкта, товару поданій на нього документації, 2) розпізнавання власників активів, цінностей, інших клієнтів, а також фінансово-кредитних інститутів за допомогою коду, підпису, знака, персонального та ідентифікаційного номерів, конфіденційної або особистої інформації тощо.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.