Інтерв'ю

Інтерв'ю – бесіда інтерв'юера (того, хто опитує) та експерта (того, кого опитують), під час якої експерт дає відповіді на поставлені запитання і широко використовується як метод збору первинної інформації в соціально-економічних та маркетингових дослідженнях, зокрема для з'ясування ставлення споживачів до товарів, послуг (їх якості, ціни, інших конкретніших показників, у т.ч. дизайну, безпеки, кольору, форми тощо). Опитування може здійснюватися безпосередньо або по телефону.

 

Питання, які задають експерту, поділяють на дві групи: 1) відкриті (експерт дає будь-які відповіді в будь-якій формі), 2) закриті (експерт обирає один із запропонованих варіантів). Розрізняють прості («так», «ні», «не знаю») і складні (розгорнуті) варіанти відповідей. Анкета інтерв’ю може бути комбінованою, тобто поряд із варіантами відповідей вміщують і довільні думки. Кожен із зазначених варіантів і має свої переваги та недоліки. Формалізовані інтерв’ю із закритими запитаннями потребують менше часу й зручні для обробки. Інтерв’ю з відкритими запитаннями трудомісткі, але дають змогу отримати багатший матеріал і точно сформулювати позицію експерта. У менеджменті людських ресурсів і широко використовують у наймі персоналу на роботу та його звільненні.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.