Істеблішмент

Істеблішмент – 1) вузький прошарок привілейованих верств населення, які є опорою суспільного ладу, 2) державні, економічні, політичні та правові інститути й організації, які зосередили у своїх руках владу і здійснюють вирішальний вплив на розвиток суспільства.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.