Консигнація

Консигнація – комісійний продаж товарів за кордон через консигнаційні склади посередників, за якого право власності на товар, що надходить на склад посередника (консигнатора), залишається за власником (консигнантом) до моменту його продажу покупцеві. Умовами консигнації є збереження товару на складі посередника (1-1,5 року), його передпродажна підготовка (за рахунок консигнанта), пошук ринку збуту (зокрема реклама) – за рахунок консигнатора. Розрахунки здійснюються за продані товари. Консигнаційний продаж товарів – це передусім продаж машин, устаткування, товарів широкого вжитку, запчастин, вузлів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.