Компаньйон з солідарною відповідальністю

Компаньйон з солідарною відповідальністю – співвласник закритого акціонерного товариства, який несе повну й однакову відповідальність за всіма зобов'язаннями компанії разом з іншими співвласниками (пайовиками).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.