Колектив

Колектив (лат. collectivus – збірний) – група, сукупність людей, які працюють на одному підприємстві чи в організації й об'єднані спільними економічними інтересами й цілями.

Розрізняють формальний і неформальний колектив. Формальні створюються в організаціях (колектив підприємств, а також окремих структурних підрозділів). Вони керуються у своїй діяльності різноманітними документами, процедурами, рішеннями. Неформальні колективи створюються в організаціях та за їх межами для задоволення відповідних потреб їх членів, висувають до керівництва неформальних лідерів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.