Користування

Користування – це вживання, застосування, використання речей відповідно до їх призначення. Право користування означає, що користувач отримав від власника або розпорядника (об’єкта) речі, право на їх використання протягом певного періоду і на умовах, встановлених власником-розпорядником або власником-володільцем. Користування і право користування – категорії права, що відображають юридичний аспект власності.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.