Кваліфікація

Кваліфікація (лат. quals – якої якості та facio – роблю) – 1) визначення якості чого-небудь у будь-який спосіб, оцінка певного явища, предмета тощо, сукупність зумовлених конкретно-історичним рівнем розвитку науково-технічного прогресу природних і набутих здібностей людини, які розвиваються загальною освітою і спеціальною підготовкою та практичним освоєнням професійних навичок і умінь, що дає індивідові можливість виконувати трудові функції певної складності в межах конкретної спеціальності. Кваліфікація оцінюється тарифним розрядом (токар VI розряду), класом (водій І класу), категорією (лікар вищої категорії), вченим ступенем тощо. Ступінь відповідності рівня кваліфікації суспільним потребам виявляється в процесі її практичної реалізації в суспільне необхідній діяльності за конкретного рівня розвитку продуктивних сил, 2) професія, спеціальність, 3) характеристика певного виду роботи залежно від її складності, точності та відповідальності.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.