Лізингова компанія

Лізингова компанія – спеціалізована установа, яка здійснює посередницьку діяльність щодо надання в оренду майна на умовах лізингу. Лізингова компанія отримує обладнання на власне ім'я і передає його в користування іншій особі на підставі лізингової угоди. Лізингова компанія бере на себе обов'язки орендодавця.

Розрізняють лізингові компанії вузькоспеціалізовані та універсальні. Перші пов'язані з одним видом товару або товарами з однієї групи стандартних видів, переважно мають власний парк машин, запас обладнання і здебільшого самі здійснюють його технічне обслуговування. Універсальні лізингові компанії передають в оренду найрізноманітніші види машин і обладнання та надають орендатору право вибору постачальника необхідного обладнання, розміщення замовлення й приймання об'єкта угоди. Компанія є установою, що організовує фінансові угоди.

 

Лізингові компанії діють на основі власних засобів і банківського кредиту. Банки залучаються до лізингового бізнесу, оскільки він є капіталомістким, і через високу конкуренцію на кредитному ринку. Часто лізингові компанії існують як філіали, дочірні фірми промислових або торгових фірм, великих комерційних банків і страхових фірм.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.