Міжнародний кооперативний альянс

Міжнародний кооперативний альянс – це міжнародна неурядова організація, яка об’єднує національні й регіональні союзи та федерації споживчих, сільськогосподарських, кредитних та інших кооперативів. Заснована 1895 у Лондоні.

Головна мета Міжнародного кооперативного альянсу – сприяння розвитку співробітництва між коопераціями різних країн. Керівний орган – Конгрес, що скликається один раз на 4 роки, Центральний комітет – скликається щороку. Поточною роботою керують директор і Секретаріат. До складу адміністрації Міжнародного кооперативного альянсу входять відповідні секретарі з питань сільськогосподарської, кредитної кооперації та банків, країн, що розвиваються, і ООН, освіти, фінансів, інформації, бібліотечної справи, преси та реклами, наукових досліджень, жінок і молоді, представники Міжнародного кооперативного альянсу в органах ООН і перекладачі. Міжнародний кооперативний альянс має допоміжні органи, регіональне бюро для Південно-Східної Ази, регіональне бюро для Східної і Центральної Африки.

Статутом визначено категорії членства в Міжнародному кооперативному альянсі, представництво у керівних органах.

Міжнародний кооперативний альянс а співпрацює з міжнародними організаціями ООН, Міжнародною організацією праці (МОП) та ш Має консультативний статус при Економічній і Соціальній раді ООН та ЮНЕСКО.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.