Наукове відкриття

Наукове відкриття – нове досягнення в науці як результат процесу пізнання природи і суспільства, що втілюється у принципово нових напрямах розвитку науки, техніки й технології з суттєвими відмінностями технічних рішень в будь-якій галузі народного господарства.

Кінцевим підсумком наукового відкриття є результати теоретичних і пошукових досліджень, завершених науково-дослідних, проектно-конструкторських, технологічних та інших робіт щодо створення нової техніки, технологи, матеріалів. Результатом наукового відкриття у галузі економічних досліджень є завершені й визнані суспільством роботи в індикативному науково-технічному та соціально-економічному плануванні й прогнозуванні, екології та в інших сферах наукових досліджень.

 

Наукове відкриття – це наслідок науково-технічної революції, а його основа – науково-технічний прогрес. Якщо реалізація результатів наукового відкриття сприяє зростанню продуктивності праці в десятки і більше разів, то винахід (як результат вдосконалення окремих сторін наукового відкриття) – переважно лише на декілька відсотків. Усі наукові відкриття (як і винаходи) повинні бути захищені від безкоштовного використання їх в інших країнах патентуванням за кордоном. Патентування за кордоном наукових відкриттів, а також винаходів, здійснених за кордоном громадянами України, проводиться за рішенням Державного комітету при Кабінеті Міністрів України у справах винаходів і відкриттів на підставі пропозицій відповідних міністерств, відомств, а за необхідності – з урахуванням рекомендацій Міжвідомчої комісії з патентно-ліцензійних питань.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.