Напівфабрикат

Напівфабрикат – це готовий виріб, продукція одного з підрозділів підприємства, компанії або транснаціональної корпорації, що використовується для виробництва складнішого виду продукції, а тому підлягає наступній переробці в підрозділах, цехах, філіалах цих структур.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.