Підписний варрант

Підписний варрант – варрант, який дає власникові акцій право на купівлю певної кількості простих (звичайних) акцій того самого емітента.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.