Період

Бюджетний період – термін, упродовж якого діє затверджений бюджет.

Відсотковий період – частина терміну середньотермінового і довготермінового кредиту, наданого за плаваючою відсотковою ставкою. Протягом цього терміну відсоткова ставка фіксується на рівні, визначеному угодою між кредитором і позичальником.

Короткотерміновий період –1) період до 1 року, 2) у теорії – період, протягом якого товаровиробники спроможні змінити частину використовуваних ресурсів, а виробничі потужності не змінюються.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.