Позиційне благо

Позиційне благо – це благо, доступність якого обмежена через природні причини або для збереження довкілля. До позиційних благ належать, наприклад, мальовничі ландшафти, рибні місця.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.