Повна раціональність

Повна раціональність – припущення в окремих економічних концепціях, згідно з яким люди повністю використовують доступну їм інформацію, на основі якої розраховують найраціональніше використання наявних ресурсів і засобів їх досягнення для реалізації власних цілей.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.