Аксіоми раціональності

Аксіоми раціональності – вимоги, яким підкоряються споживачі у процесі вибору споживчих благ: 1) аксіома повноти, згідно з якою споживач, маючи доходи, може замовити будь-які товари та їх набори залежно від його культури споживання; 2) аксіома відбору, відповідно до якої споживач прагне досягти найкращого стану; 3) аксіома домінування, згідно з якою споживач прагне отримати якомога більшу кількість благ та ін.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.