Пауперизм

Пауперизм – злиденність частини трудящих, відсутність у них найнеобхідніших засобів до існування в різних суспільствах. Пауперизм виник у рабовласницькому суспільстві: дрібні селяни-власники, не витримуючи конкуренції дешевої робочої сили рабів, покидали землю, йшли в міста, перетворюючись значною мірою на пауперів. У період розпаду феодалізму із посиленням майнової диференціації господарств велика частина селян розорювалася або була малоземельною, в пошуках роботи вирушала в міста. Істотну роль у посиленні пролетаризації широких мас населення відігравали насильницькі дії держави, панівного класу. Так, в Англії у XVI-XVII ст. селян силоміць зганяли з земель, перетворюючи їх на злидарів.

В Україні цей процес інтенсивно відбувався після скасування кріпацтва. Пауперизм значно посилився за капіталізму через зростання армії безробітних, недосконалість системи соціального захисту населення, наплив дешевої робочої сили зі слаборозвинутих країн. Найбільших масштабів досяг у країнах, що розвиваються (до 800 млн. безробітних). В Азії, Африці та Латинській Америці приблизно 1 млрд. людей живе в абсолютних злиднях, до 250 млн. дітей хронічно недоїдають, від голоду й постійного недоїдання щорічно вмирає понад 40 млн. осіб. Після розпаду СРСР, різкої поляризації суспільства на бідних і багатих пауперизм характерний і для країн СНД, зокрема й для України. Побудова капіталізму зразка XIX ст. в інтересах кланово-номенклатурної еліти відкинули за межу бідності переважну більшість населення, лібералізація цін, глибока економічна криза, відсутність надійного соціального захисту трудящих та інші чинники спричинили катастрофічне за масштабами приховане безробіття (майже 40% робітників і службовців), злиденність основної маси працездатного населення, різке скорочення середньої тривалості життя, депопуляцію українського народу.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.