Поняття, форми та правове регулювання комунального кредиту

Інститут комунального кредиту відіграє особливу роль у фінансах місцевих органів влади. Комунальний кредит у розвинутих місцевих фінансових системах – основне джерело фінансування муніципальних інвестиційних програм.

Комунальний кредит є системою відносин між двома юридичними особами з поворотної, платної та строкової передачі фінансових ресурсів, одна з яких – орган місцевого самоврядування. Його не слід ототожнювати з державним кредитом. Суб'єктом відносин щодо поворотного, платного і строкового запозичення фінансових ресурсів у системі державного кредиту виступає держава.

Основні форми комунального кредиту:

  • облігаційні позики;
  • безоблігаційні позики;
  • комунальний банківський кредит;
  • комерційний комунальний банківський кредит;
  • комунальний кредит державних банків;
  • взаємний комунальний кредит та ін.

В Україні поступово розвивається кредит у формі комунальних облігаційних позик і комерційний банківський комунальний кредит.

Органи місцевого самоврядування, відповідно до законодавства України, можуть брати участь у фінансово-кредитних відносинах.

Комунальний кредит є важливим інститутом у системі місцевих фінансів. Його наявність – закономірність для локальних фінансових систем. Комунальний кредит, на відміну від державного кредиту, має виключно цільове призначення. Комунальний кредит є основним джерелом фінансування муніципальних та комунальних інвестиційних програм.

Склалося кілька його форм. Це облігаційні муніципальні позики, комунальний банківський кредит, кредит державних банків комунального кредитування, взаємний комунальний кредит, жироцентралі, бюджетні позики та ін.

На початку 90-х років виникли передумови для відродження інституту комунального кредиту в Україні. У 1990–1997 роках у державі поступово пробиває дорогу тенденція до становлення двох форм комунального кредиту – облігаційних міських позик і комерційного комунального банківського кредиту. Комунальний кредит в Україні поки що відіграє незначну роль у формуванні фінансів місцевих органів влади і носить епізодичний характер.

Подальший розвиток комунального кредиту в Україні буде можливий лише за умови створення відповідної правової бази та відповідних соціально-економічних умов.

В Україні може бути використано всі відомі форми комунального кредиту, включаючи й облігаційний комунальний кредит дрібних територіальних громад на колективній основі. Ці позики розміщуються через спільні комунальні банки. Потребує правового визнання і розвитку система комунальних фінансово-кредитних установ. Необхідно заснувати Центральний комунальний інвестиційний банк України.