Види місцевих фінансових органів

Управління місцевими фінансами здійснюють місцеві представницькі та виконавчі органи влади, зокрема їхні фінансові підрозділи.

В Україні є два основні види місцевих фінансових органів. Це фінансові органи місцевого самоврядування та місцеві фінансові органи виконавчої влади.

До фінансових органів місцевого самоврядування належать фінансові відділи виконавчих комітетів та інших виконавчих органів місцевого самоврядування. Фінансові відділи в системі місцевого самоврядування функціонують у містах, які мають статус так званого обласного підпорядкування, та в районах цих міст. В Україні 163 міста обласного підпорядкування. Міста Київ і Севастополь у системі місцевого самоврядування не мають власних фінансових органів. Не мають своїх фінансових органів і міста так званого районного підпорядкування.

Конституційне закріплення територіальної громади як носія місцевого самоврядування зумовлює необхідність створення фінансових відділів в усіх територіальних громадах – як у міських, так і в сільських. Без цього територіальна громада не матиме змоги зорганізувати власні фінанси. Утворенню фінансових відділів у громадах має передувати робота з формування самих територіальних громад. Чисельність і перелік територіальних громад належить визначити в окремому законодавчому акті.

У фінансових органів територіальних громад має бути інший статус, ніж у фінансових органів виконавчої влади, і перші не включаються до складу других. Слід встановити, що територіальна громада в особі її представницького органу самостійно утворює фінансові відділи, як, до речі, й інші підрозділи її виконавчого органу.

Фінансові відділи територіальних громад, таким чином, матимуть автономію стосовно фінансових органів виконавчої влади. Це створить передумови для автономії місцевого самоврядування у сфері управління місцевими фінансами.

Наявність власних фінансових органів територіальних громад є необхідною складовою системи управління місцевими фінансами в умовах становлення фінансової автономії місцевого самоврядування.

До місцевих фінансових органів у системі виконавчої влади належать Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, фінансові управління та відділи обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, місцеві органи Державної податкової адміністрації, Головного контрольно-ревізійного управління, Головного управління Державного казначейства України. Місцеві органи Головного управління Державної податкової адміністрації, Головного контрольно-ревізійного управління, Головного управління Державного казначейства функціонують в областях, у містах Києві та Севастополі, в районах цих міст, у містах обласного підпорядкування, в районах, районах міст обласного підпорядкування. Вказані підрозділи не входять до складу місцевих державних адміністрацій і мають центральне підпорядкування.

Структуру міських підрозділів Державної податкової адміністрації останнім часом реорганізовано.

Діюча система місцевих фінансових органів у системі виконавчої влади потребує вдосконалення. Доцільно встановити, що всі місцеві фінансові органи в системі виконавчої влади входять до складу фінансових управлінь та відділів місцевих державних адміністрацій.

Фінансові управління та відділи місцевих державних адміністрацій мають набути подвійного підпорядкування як Міністерству фінансів України, так і главі відповідної місцевої державної адміністрації. В Автономній Республіці Крим територіальні підрозділи Головного контрольно-ревізійного управління, Головного управління Державного казначейства та Державної податкової адміністрації мають зберегти статус органів лише центрального підпорядкування. Потрібно визначити сферу підконтрольності дій Міністерства фінансів автономії з боку Міністерства фінансів України.

На місцеві фінансові органи в системі виконавчої влади доцільно покласти обов'язки контролю за законністю діяльності фінансових органів місцевого самоврядування.

Доцільно надати можливість органам місцевого самоврядування створювати в структурі власних фінансових відділів підрозділи з контролю за стягуванням місцевих податків і зборів. Це дало б можливість, з одного боку, розвантажити місцеві органи Державної податкової адміністрації, а з іншого – посилити роль фінансових органів місцевого самоврядування.

Крім того, доцільно в структурі Міністерства фінансів України утворити управління фінансів місцевого самоврядування, яке має забезпечити пряму взаємодію Мінфіну з фінансовими органами місцевого самоврядування, а також нормативно-методичне забезпечення їх. Подібний підрозділ, наприклад, утворено в 1995 р. в Міністерстві фінансів Польщі. Він взаємодіє з усіма гмінами Польщі, забезпечуючи фінансове вирівнювання.

Потребує розбудови система органів фінансового контролю на місцях. На Головне контрольно-ревізійне управління Мінфіну України має бути покладено функції контролю за коштами державного бюджету України.

Законність же дій органів самоврядування щодо коштів місцевого самоврядування могла б стати предметом контролю з боку спеціальних контрольних органів, підпорядкованих Рахунковій палаті України, як це спостерігається, наприклад, у Франції.