Поняття інвестиційної діяльності

З поняттям інвестицій тісно пов'язане інше важливе поняття «інвестиційна діяльність». Термін «інвестиційна діяльність» має широке і вузьке тлумачення.

З позиції широкого тлумачення інвестиційна діяльність – це діяльність, пов'язана з вкладенням коштів в об'єкти інвестування з метою одержання прибутку або ефекту.

З позиції вузького тлумачення інвестиційна діяльність чи інвестування є процесом перетворення інвестиційних ресурсів у реальні активи підприємств.

Інвестиційна діяльність включає два взаємозалежних етапи руху коштів. На першому етапі сформовані інвестиційні ресурси перетворюються у вкладення коштів. На другому етапі вкладені кошти забезпечують одержання результату інвестування у формі прибутку або іншого ефекту.

Господарська діяльність будь-якого підприємства пов'язана як з постійним вкладенням коштів, так і з одержанням доходу чи ефекту. Без одержання доходу (ефекту) відсутня економічна мотивація інвестиційної діяльності. Тому в практиці господарювання інвестиційна діяльність здійснюється тільки в тому випадку, якщо є реальні можливості одержання доходу в тій чи іншій формі. При відсутності реальної можливості одержати дохід або якщо він виявляється нижче мінімально очікуваного (прогнозованого) значення, то вкладення інвестицій, як правило, не здійснюється. Це правило абсолютне для будь-яких форм інвестицій, здійснюваних суб'єктами підприємницької діяльності, а також фізичними особами. Однак воно не завжди спрацьовує, особливо у відношенні вкладення інвестицій з боку держави і місцевих органів влади, які можуть робити інвестування коштів не тільки для одержання відповідного доходу, а й для соціального ефекту. Соціальний ефект від інвестування коштів для державних і місцевих органів влади має іноді більше значення, ніж одержання від них прямого доходу. Однак основним критерієм оцінки інвестиційної діяльності є можливість формування прибутку, а також її обсяг.

Інвестиційна діяльність є найважливішою умовою кругообігу вартості суб'єктів підприємництва. У свою чергу господарська діяльність створює економічні передумови для нових інвестицій. З цього погляду будь-яка підприємницька діяльність містить у собі процеси як основної, так і фінансово-інвестиційної діяльності. Виступаючи на поверхні явищ як відносно відокремлені сфери, основна і фінансово-інвестиційна діяльності є найважливішими взаємозалежними складовими одного економічного процесу.

Рух інвестицій, у ході якого вони послідовно проходять усі фази відтворення від моменту формування інвестиційних ресурсів до відшкодування авансованих коштів і одержання прибутку (ефекту), виступає як кругообіг інвестицій і формує інвестиційний цикл.

Сукупність кругообігів виступає як обіг інвестицій, який можна подати в такому вигляді.