Суб'єкти й об'єкти інвестиційної діяльності

Суб'єктами інвестиційної діяльності можуть бути фізичні і юридичні особи (у тому числі іноземні), а також держави і міжнародні організації. Основними суб'єктами інвестиційної діяльності є інвестори, замовники, виконавці робіт (підрядники), користувачі об'єктів інвестування, а також постачальники устаткування і матеріалів, різні допоміжні установи й організації, які надають додаткові послуги в галузі інвестиційної діяльності (банківські, страхові, консультаційні, посередницькі фірми). У практиці інвестиційної діяльності фактично один суб'єкт сполучає кілька функцій. Наприклад, інвестор одночасно може бути і замовником, і виконавцем робіт чи користувачем об'єктів інвестування. Відносини між різними суб'єктами інвестування будуються на основі договорів і (або) державних замовлень чи контрактів. Вступаючи в договірні відносини, суб'єкти інвестиційної діяльності беруть на себе ті чи інші зобов'язання, які регулюються не тільки законодавчо-нормативними актами з інвестування, а й іншими Законами України про господарську діяльність.

Основним суб'єктом інвестиційної діяльності є інвестор, який здійснює вкладення власних і позикових коштів.

З урахуванням спрямованості господарської діяльності інвестори можуть поділятися на: індивідуальних та інституціональних інвесторів.

Індивідуальний інвестор - це фізична або юридична особа, яка здійснює вкладення коштів у формі інвестицій для розвитку основної діяльності. Інституціональний інвестор – це фінансовий посередник, який спочатку акумулює кошти індивідуальних інвесторів і здійснює вкладення капіталу в різні інвестиційні об'єкти. Інституціональними інвесторами виступають інвестиційні компанії і фонди, а також фінансові компанії, банківські установи і т.д.

У залежності від цілей інвестування, які ставлять перед собою інвестори, виділяються стратегічні і портфельні інвестори.

Стратегічний інвестор у процесі інвестування коштів ставить для себе мету встановити контроль над підприємством за рахунок або придбання контрольного пакета акцій в акціонерних товариствах або більшого числа паїв в інших господарчих товариствах. Для стратегічного інвестора на першому етапі інвестування важливо одержати доступ до управління підприємством і тільки потім уже забезпечити формування необхідного доходу від інвестицій.

Портфельний інвестор вкладає інвестовані кошти в різноманітні об'єкти інвестування (найчастіше в цінні папери) з метою одержання поточного доходу, приросту початкового капіталу чи в крайньому випадку збереження капіталу.

Наступний суб'єкт інвестиційної діяльності – замовники. Замовниками можуть бути інвестори, а також фізичні і юридичні особи, які реалізують своє право на створення тих чи інших об'єктів інвестування.

Виконавцями робіт або підрядниками є юридичні і (або) фізичні особи, які беруть на себе зобов'язання за договором створити (побудувати) який-небудь інвестиційний об'єкт.

Користувачами об'єктів інвестування можуть бути або замовники, або інвестори, або треті особи, для яких створюються об'єкти інвестування.

Допоміжні учасники – суб'єкти інвестиційної діяльності, які, використовуючи свої можливості, надають ті чи інші послуги на ринку інвестицій.

Об'єкти інвестицій – це необоротні й оборотні активи підприємств, цінні папери і грошові внески, інші матеріальні цінності, використання яких приносить або може принести в майбутньому прибуток чи ефект.