Позиціонування управління взаємовідносинами з покупцями в компанії. Стратегія контактів із споживачами

У більшості випадках ідея розробки корпоративної програми управління взаємовідносинами з покупцями буде виходити від відділу маркетингу. Внутрішній маркетинг програми є важливим не менш ніж орієнтація діяльності на споживача. Необхідно запроваджувати внутрішні комунікації та розпочинати краще у момент початку проекту, а не під час готової програм.

Три золотих правила програми управління взаємовідносинами з покупцями:

  • чітко сформульовані цілі;
  • полегшити життя покупцям;
  • реально дивитися на речі.

Джерела:

  1. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. М., Финпресс, 1998. – 516 с.
  2. Голубков Е.П. Основы маркетинга. – М.: Финпресс, 1999.
  3. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. – К., М., СПб.: Вильямс, 1998. – 685 с.
  4. Титова В. А. Маркетинг. Учебное пособие. – Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 448 с.