Поняття «конфлікт». Види і фази конфлікту

Конфлікт – це зіткнення протилежно направлених тенденцій в психіці людини (внутрішньоособовий конфлікт), у взаєминах людей (міжособовий конфлікт) між груп (міжгруповий конфлікт). Конфлікт виникає, коли стикаються протиборчі інтереси, мотиви, точки зору, позиції, наприклад:

 • конфлікт із-за розбіжності поглядів на виховання дитини у батьків;
 • конфлікт із-за зіткнення домагань на держбюджетну дотацію або імпортну апаратуру між відділами;
 • конфлікт між колегами, що змагаються в прагненні довести правоту свого підходу до справи або свою інтелектуальну перевагу;
 • конфлікт між науковими угрупуваннями, прагнучими упровадити в практику найбільш прогресивне, із їхньої точки зору, учення;
 • конфлікт між бажанням ладнати з людьми і незламним прагненням домінувати над ними у однієї і тієї ж особи і тому подібне.

Види і фази конфлікту. Всі конфлікти можна розділити на реалістичних, або наочні, і нереалістичні, або безпредметні. У реалістичних конфліктах можуть бути виділені конструктивна і деструктивна фази, а нереалістичні конфлікти складаються з однієї фази – деструктивною. Співвідношення видів і фаз конфлікту:

Реалістичний (наочний) конфлікт.
Мета: добитися конкретного результату – матеріальних або нематеріальних переваг
Нереалістичний (безпредметний) конфлікт.
Мета: звільнитися від напруги
Фаза конструктивна.
Порушення спілкування призбереженні спрямованості на предмет суперечки
Фаза деструктивна.
1-а стадія (оборотна) – необгрунтована критика, зневага, особисті випади.
2-а стадія (необоротна) – перехід на осіб, взаємні образи, порушення сприйняття і самоконтролю, повний відхід від предмету суперечки

Реалістичні (наочні) конфлікти викликаються незадоволенням певних вимог учасників і несправедливим, на думку однієї або обох сторін, розподілом переваг між ними. Вони направлені на боротьбу з передбачуваним джерелом незадоволеності або несправедливості, мають своїй на меті досягнення певного результату.

Нереалістичні (безпредметні) конфлікти, хоча і вимагають взаємодії між двома або більш людьми, причиною своєю мають не що суперечать один одному устремління суперників, а потреба звільнитися від напруги, принаймні, у одного з них.

Конструктивна фаза конфлікту характеризується тим, що обидва опоненти усвідомлюють мету, предмет і засоби спільної діяльності (бесіди, роботи над чимось і т. п.), правильно оцінюють свої можливості і свій стан і здатні на правильну оцінку стану н реакції опонента.

Для конструктивної фази конфлікту характерна незадоволеність (виразна або несвідома) собою, опонентом, предметом спільної діяльності, бесідою.

Можна виділити дві основні групи ознак конструктивної фази конфлікту:

 1. стиль ведення розмови – підвищений емоційний тон мови, докори, виправдання, вислови, що відображають орієнтацію на себе і свої інтереси при ігноруванні реакцій партнера і слабкості зворотного зв'язку;
 2. немовні характеристики поведінки – ухід від розмови, припинення спільної діяльності або її неякісне виконання, спроби згладити негативні результати або наслідки діяльності, напружений самоконтроль поведінки, специфічні немовні реакції, що вказують на негативне відношення до розмови, напругу, замішання – раптове збільшення дистанції, ухвалення закритої пози, відведення погляду, неприродність міміки, жестикуляції і ін.

Разом з тим спільна діяльність, бесіда залишаються в рамках ділового обговорення, розбіжності не приймають необоротного характеру, опоненти контролюють себе, віддають собі звіт в тому, що відбувається.

Деструктивна фаза конфлікту починається тоді, коли взаємна незадоволеність опонентом друг іншому, способами вирішення проблеми, продуктивністю спільної діяльності перевищує якийсь критичний поріг і спільна діяльність стає некерованою. Ця фаза може бути розбита на дві стадії.

Психологічно перша стадія деструктивної фази характеризується: прагненням завищити свої можливості і занизити можливості опонента, самостверджуватися за його рахунок; необгрунтованістю критичних зауважень; зневажливими репліками, жестами, поглядами в його адресу. Ці реакції усвідомлюються опонентом як особисті образи і включають механізми активного захисту і протидії його сторони.

Друга стадія деструктивної фази характеризується: підвищенням активності опонентів при різкому ослабленні самоконтролю; порушенням сприйняття реакцій партнера аж до повного спотворення його слів і жестів; відходом від проблеми, предмету суперечки, діяльності і переходом на особі один одного і взаємні образи. На цьому етапі опоненти самі не можуть повернутися на рейки конструктивного конфлікту. Процес став некерованим, необоротним.

В рамках цього загального розділення можна виділити і інші різновиди конфліктів:

 • по ступені прояву ознак – відкриті і приховані конфлікти;
 • по ступеню інтенсивності – інтенсивні і стерті;
 • по тимчасовій протяжності – короткочасні і затяжні;
 • по статусному співвідношенню учасників – вертикальні (між начальником і підлеглим) і горизонтальні (між людьми, що не мають офіційних переваг один перед одним).

Конфлікти можуть нести в собі не тільки негативний, але і позитивний емоційний заряд. У нім є місце не тільки для заздрості, незадоволеності собою і іншими людьми, страху, неприязні і навіть ненависті, але і для передчуття боротьби, натхнення, живого інтересу до суперника, надії на успіх в своїй справі. Було б зайвим спрощенням ототожнювати всі позитивні емоції з конструктивною фазою конфлікту, а негативні–с деструктивною його фазою. Дуже часто і на конструктивній фазі конфлікту виникають негативні емоції (досада, образа, розгубленість), а для деяких людей велике задоволення приносить неприязний обмін “люб'язностями” на необоротній стадії конфлікту. Тут багато що визначається особовими особливостями, зокрема, схильністю особи до конфліктної поведінки. Розглянемо ці і інші передумови виникнення конфлікту.

Джерело – глава з навчального посібника:

Основи психології і педагогіки: Консп. лекц. / Н.Г. Лебедєва, О.Т. Джурелюк, Д.О. Самойленко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 174 с.