Форми міжнародного співробітництва органів прокуратури

Аналізуючи нормативно-правові акти у сфері міжнародного співробітництва, можна визначити основні форми співробітництва органів прокуратури.

Перш за все це форми міжнародного співробітництва, які спрямовані на надання правової допомоги в цивільних, сімейних і кримінальних справах. До них відносяться:

  • сприяння та надання допомоги в розслідуванні злочинів;
  • видача осіб, що скоїли злочини;
  • отримання свідчень і заяв;
  • вручення документів, пов’язаних із судочинством у кримінальних, цивільних і сімейних справах;
  • установлення місцезнаходження осіб;
  • проведення оглядів, обшуків, експертиз та інших слідчих дій;
  • забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної правопорушенням;
  • надання документів, інформації, речових доказів та ін.

Крім форм міжнародного співробітництва, які надаються в кримінальних, цивільних та сімейних справах, органи прокуратури виконують значний обсяг роботи з організації та проведення заходів міжнародного характеру. Це заходи щодо організації переговорів, нарад, семінарів, конференцій, навчання та підвищення кваліфікації, розроблення, укладення та реалізації міжнародних угод зі спільної боротьби з організованою злочинністю, обміну досвідом правоохоронної роботи й інше.

Генеральна прокуратура України підтримує також прямі зв’язки з такими суб’єктами міжнародних організацій, як Інтерпол, Європол, Бюро з координації боротьби з організованою злочинністю на території СНД та ряд інших організацій.

Виконуючи значний обсяг робіт щодо міжнародного співробітництва, прокуратура здійснює і наглядові функції. Особливо це стосується нагляду за законністю виконання доручень про проведення розшуку, виконання слідчих дій, затримання і взяття під варту особи, видачу якої затребувано, та інших слідчих дій у кримінальних справах. Генеральний прокурор у п. 5 Наказу № 9 гн від 7 травня 2004 р. "Про організацію роботи органів прокуратури України у галузі міжнародного співробітництва і правової допомоги" вимагає від керівників органів прокуратури забезпечити організацію виконання запитів про проведення процесуальних дій відповідно до вимог КПК України та з дотриманням 10-денного терміну проведення слідчих дій з дати надходження запиту до виконавця, а повного його виконання – протягом місяця. Наказ вимагає не допускати порушення передбачених міжнародними договорами з відповідними країнами строків перебування під вартою осіб, затриманих для подальшої видачі компетентним установам Іноземних держав, до надходження запиту про видачу. У разі неотримання таких запитів у визначені строки вживати заходів до звільнення затриманих з-під варти (п. 5.6 Наказу № 9 гн).

Джерело – глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.