Структура Генеральної прокуратури України

Структура Генеральної прокуратури України затверджена Наказом Генерального прокурора України № 69 від 16 грудня 2003 р. і має такий вигляд:

Генеральний прокурор України.

Перший заступник Генерального прокурора України.

Заступник Генерального прокурора України – 4.

Заступник Генерального прокурора України – начальник головного управління військових прокуратур – 1.

Апарат Генерального прокурора України (на правах управління).

Радник Генеральної прокуратури України – 1.

Головне управління нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство.

Управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства:

 • відділ нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні досудового слідства;
 • відділ нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності та дізнання.

Управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами й іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю:

 • відділ нагляду за виконанням законів спецпідрозділами й іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю при провадженні досудового слідства;
 • відділ нагляду за додержанням законів спецпідрозділами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю при провадженні оперативно-розшукової діяльності та дізнання.

Управління нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби України при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства:

 • відділ нагляду за додержанням законів органами СБУ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства;
 • відділ нагляду за додержанням законів про державний кордон і митну справу.

Відділ нагляду за додержанням законів органами податкової міліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства.

Організаційно-методичний відділ.

Головне управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави.

Управління захисту прав і свобод громадян:

 • відділ нагляду за додержанням законів у соціальній сфері;
 • відділ захисту прав і свобод неповнолітніх;
 • відділ нагляду за додержанням законів про адміністративні правопорушення.

Управління захисту інтересів держави:

 • відділ захисту фінансово-економічних інтересів держави;
 • відділ нагляду за додержанням природоохоронного законодавства;
 • другий відділ.

Управління представництва інтересів громадян і держави в суді:

 • відділ представництва інтересів громадян і держави у цивільному судочинстві;
 • відділ представництва інтересів громадян і держави в господарському судочинстві;
 • відділ захисту інтересів громадян і держави при виконанні судових рішень.

Організаційно-методичний відділ.

Головне управління військових прокуратур.

Слідче управління:

 • відділ нагляду за розслідуванням кримінальних справ, додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності та дізнання;
 • слідчий відділ.

Відділ нагляду за додержанням законів у Збройних силах України та інших військових формуваннях.

Відділ підтримання державного обвинувачення, представництва в судах і нагляду за виконанням судових рішень у кримінальних справах.

Організаційно-методичний відділ та контролю виконання.

Відділ роботи з кадрами.

Секретаріат (на правах відділу).

Управління нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури:

 • відділ нагляду при проведенні слідства органами прокуратури;
 • відділ криміналістики та методичної роботи.

Управління з розслідування особливо важливих справ:

 • перший слідчий відділ;
 • другий слідчий відділ;
 • третій слідчий відділ.

Відділ нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими Генеральної прокуратури України.

Управління нагляду за додержанням і застосуванням законів на транспорті:

 • відділ захисту прав і свобод громадян та інтересів держави на транспорті;
 • відділ нагляду за додержанням законів на транспорті при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства.

Управління підтримання державного обвинувачення в судах:

 • відділ організації підтримання державного обвинувачення;
 • відділ участі прокурорів у розгляді Верховним Судом України кримінальних справ;
 • організаційно-методичний відділ.

Управління кадрів:

 • відділ роботи з кадрами;
 • відділ підготовки кадрів і роботи з навчальними закладами.

Організаційно-контрольне управління:

 • відділ організації роботи і контролю виконання;
 • відділ статистичної інформації та аналітичної роботи.

Міжнародно-правове управління:

 • відділ міжнародного співробітництва;
 • відділ правової допомоги.

Виділ нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Відділ правового забезпечення.

Відділ прийому громадян, розгляду звернень і запитів народних депутатів України.

Перший відділ.

Прес-служба (на правах відділу).

Управління справами:

 • секретаріат (на правах відділу);
 • відділ програмного та технічного забезпечення;
 • відділ перекладів;
 • відділ матеріально-технічного забезпечення;
 • відділ капітального будівництва;
 • експлуатаційно-господарський відділ;
 • їдальня;
 • запасний пункт управління.

Відділ фінансування та бухгалтерського обліку.

Академія прокуратури України при Генеральній прокуратурі України (на правах управління).

Керівники управлінь і відділів призначаються на посади Генеральним прокурором України. Генеральний прокурор має також старших помічників з особливих доручень. Генеральна прокуратура разом з Міністерством внутрішніх справ та іншими заінтересованими міністерствами й відомствами за погодженням з Міністерством статистики України розробляє систему та методику єдиного обліку і статистичної звітності про злочинність, розкриття та розслідування злочинів (ст. 14 Закону "Про прокуратуру").

Генеральний прокурор України має широкі повноваження з керівництва органами прокуратури (ст. 15 Закону "Про прокуратуру"):

 • спрямовує роботу органів прокуратури і здійснює контроль за їх діяльністю;
 • призначає першого заступника, заступників Генерального прокурора України, керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, інших працівників Генеральної прокуратури України;
 • затверджує структуру і штатну чисельність підпорядкованих органів прокуратури, розподіляє кошти на їх утримання;
 • призначає за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим прокурора АРК;
 • призначає заступників прокурора Автономної Республіки Крим, прокурорів областей, міст Києва і Севастополя, їх заступників, міських, районних, міжрайонних, а також прирівняних до них інших прокурорів;
 • відповідно до законодавства визначає порядок прийняття, переміщення та звільнення прокурорів, слідчих прокуратури та інших спеціалістів, за винятком осіб, призначення яких передбачено Законом України "Про прокуратуру";
 • відповідно до законів України видає обов’язкові для всіх органів прокуратури накази, розпорядження, затверджує положення та інструкції;
 • присвоює класні чини згідно з Положенням про класні чини працівників прокуратури. Вносить подання Президенту України про присвоєння класних чинів державного радника юстиції 1, 2, 3 класів.

Джерело – глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.