Теоретичні основи росту послуг в економіці країни

Багато економістів вивчають причини росту послуг. Перший внесок у цьому напрямку зробив А.Г.Б. Фишер, що представив концепцію первинних, вторинних і третинних галузей економіки. До первинного ставляться такі галузі, як з/з, тваринництво, рибне з, лісництво, полювання й гірська промисловість. Вторинні містять у собі переробні галузі й будівництво. Третинні галузі охоплюють транспорт, кошти зв'язку, торгівлю, уряд і особисті послуги. Фишер запропонував, характеризований, економіку залежно від пропорції трудових чинностей, зайнятих у цих секторах. Він також пояснив таку думку: у міру того, як ростуть доходи суспільства, основний обсяг попиту переноситься з первинного до вторинних, а потім до третинних секторів економіки.

Соціолог Дэниэл Бэлл описав розвиток суспільства трьома основними стадіями.

Доіндустриальне суспільство. Домінуючою характеристикою ділової активності в ньому є видобувна галузь. Через низьку продуктивність і велику чисельність населення має місце високий рівень безробіття в с/г й у секторі місцевого обслуговування. Тобто, є велика кількість людей, що працюють або придатних для роботи в області особистих або домашніх послуг Індустріальне суспільство. Домінуючою характеристикою ділової активності в ньому є виробництво товарів. Життя стає більше механізованої, продуктивність зростає, поділ праці поширюється усе далі. Виробництво товарів засноване на бюрократії, коли людей розглядають як частину організації-машини. Кількість товарів, який володіє особистість, є індикатором його способу життя.

Постіндустріальне суспільство. Домінуючою характеристикою ділової активності в ньому є виробництво послуг. Значення мають інформація й знання. Центром економічного життя є професіонал. Індикатором життя є кількість і якість послуг, які людина може собі дозволити. Приріст доходів витрачається в першу чергу на товари тривалого користування (житло, автомобіль, побутові прилади). Подальше збільшення доходу витрачається на утворення, охорону здоров'я, подорожі, розваги, спорт і т.д. Ця тенденція веде до росту сектора особистих послуг.

Такі деякі пояснення росту сектора послуг.