Роль сфери послуг у суспільстві

З макроекономічної крапки зору наша економіка може бути поділена на три різні сектори: видобувний (гірничовидобувна промисловість та с/г господарство), сектор виробництва товарів(виробництво та будівництво) та сектор послуг. Сектор послуг впливає на економіку країни через трудову зайнятість, виновий внутрішній продукт, кількість нових компаній, міжнародну торгівлю га сприяння виробництву.

Трудова зайнятість. Велика кіль кість населення країни зайнята в сфері послуг. У національних економіках розвинених країн сфера послуг займає головне місце. У Німеччині в цій сфері зайнятий 41% робочої чинності, в Італии – 38%, у Нідерландах – майже 50%, у США –75-80% (кінець 90-х – 2005 роки).

Валовий внутрішній продукт (ВВП) - сукупна вартість кінцевої продукції галузей матеріального виробництва й сфери послуг незалежно від національної приналежності фірм, розташованих на території нашої держави. По оцінках експертів наприкінці 90-х років послуги становили близько 64% світового ВВП.

З переходом України до ринкових принципів господарювання сфера послуг стає, напевно, єдиним сектором економіки, що в умовах 10-літньої кризи нарощує обсяги виробництва в порівняльних цінах. Це пояснюється тим, що багато послуг, які раніше надавалися безкоштовно або за символічну плату (тобто фінансувалися з бюджету), стали платними.

Число нових компаній. Як правило, нові робочі місця створюються або у вже існуючих організаціях у міру їхнього розширення, або при відкритті нових компаній. У розвинених країнах сектор послуг перебуває там, де утворене найбільше число нових компаній. Близько 70% всіх нових приватних компаній – це обслуговуючі компанії.

Міжнародна торгівля. З кожним роком росте число експортованих послуг. Одночасно ми й імпортуємо послуги. Необхідно прагнути до того, щоб експортовані послуги перевищували імпортовані.

Сприяння виробництву. Сектора економіки не є повністю незалежними друг від друга. Взаємодія між виробництвом і послугами є найбільш сильним: одне не може без іншого. Деякі послуги не могли б існувати без товарів. Наприклад, ремонт автомобіля. Аналогічно деякі товари не можуть існувати без послуг. Наприклад, ніхто не будував би стадіони, якби на них не грали у футбол. Більшість виробляючих компаній не могло б випускати товари без численних послуг з підтримки виробництва.