Організаційна структура сервісної фірми

Структуру організацій можна описати:

  • стандартизація – це ступінь, з якої процедури визначені для звичної діяльності;
  • формалізація – це письмові правила і нормативи;
  • спеціалізація – це розділення робочої сили;
  • централізація – це ступінь, з якою влада концентрується в управлінні вищої ланки;
  • конфігурація – це ступінь з управління, кількості рівнів управління, кількість контролерів в загальній чисельності штатів;
  • гнучкість – здатність організації перебудуватися, щоб потім адоптувати свою структуру до зовнішніх змін середовища.

У крупних сервісних фірмах розділення на відділи може бути засноване на функціях і процесах обслуговування.

Принципи організації сервісних фірм:

  1. В міру ускладнення задачі збільшується ступінь контролю.
  2. В міру того як ускладнюються технології, росте число людей підкоряються генеральному директору.
  3. В міру того як ускладнюються технології, збільшується кількість рівнів управління.
  4. В міру того як збільшуються розміри організації, її структура стає все більш складною.

Ці принципи характерні для виробничих фірм, а в сервісних фірмах все відбувається навпаки.

Останнім часом вітчизняна і міжнародна конкуренція примушує компанії знижувати витрати на робочу силу зменшуючи свої розміри, забезпечивши джерело для пошуку і використовування низько оплачуваної робочої сили, це приводить до значного збільшення числа співробітників працюючих на не повній ставці. Зменшення компанії вважається однією з причин більшого використовування командної роботи і надає ширших повноважень співробітникам, організація стратегії сервісної фірми повинна бути розроблена так, щоб підтримувати корпоративну культуру, яка в свою чергу забезпечить високий рівень обслуговування, а це у багатьох випадках позначає децентралізацію влади, зменшення рівнів управління і більшу гнучкість, ніж в традиційних бюрократичних організаціях.