Особливості праці на підприємстві сфери послуг. Роль мотивів та стимулів в трудовому процесі

Головною особливістю праці на підприємствах сфери послуг є те, що сервісні службовці знаходяться в постійному контакті з клієнтом, в тривалому контакті набагато більше, ніж, наприклад, під час обслуговування покупця продавцем в магазині.

Сервісний службовець повинен бути більш підготовлений психологічно до процесу обслуговування, ніж працівники інших сфер, від його фізичного і психологічного стану залежить якість послуги, що надається. Він повинен пам'ятати, що враження клієнта складається з найдрібніших його дій.

Чинники визначальні ефективність використовування персоналу:

 • робоча структура, яка дає можливість для безперебійної роботи, участь працівника в ухваленні рішення, яке має безпосереднє відношення до його роботи;
 • відкреслений стиль спілкування і об'єктивність складання графіка розподілу роботи;
 • компетентний контроль і організаційна гнучкість;
 • економічна і інша винагорода, заснована на досягненні і принципі об'єктивності;
 • можливості для зростання;
 • корпоративна культура, яка дозволяє піклується як про споживача, так і про співробітників.

Тип мотивації формується дією наступних чинників:

 • стан економіки;
 • рівень життя населення;
 • освіта;
 • культурні традиції;
 • системі трудових відносин.

Відповідно до типу мотивації (інструментаріям, досягненням, колективним, комфортно – орієнтованим, інтелектуальним) керівник підбирає стимули за допомогою яких надає дією на працівника.

Не дивлячись на те, що сервісні фірми, як і виробничі сильно орієнтовані наконечний результат. Вони більшою мірою мають тенденції до орієнтації на людський чинник.

Увага проявлена до співробітників і турбота про них переходять високий ступінь їх мотивації і у високу якість послуг.